Home
לדף הביתכתובת ודואר אלקטרונימידע נוסף אודותינו
בשלב זה הדברים היחידים שיש לנו במלאי זה מצעים וחומר למזרון מים.
לגבי המשך יבוא מוצרים מיטות מים יקח זמן עד שנחליט אם להביא משלוח נוסף
מידע נוסף

69  
תוספת למיטת מים - Converter kit

קיט מתאמים לצינור מילוי/ריקון שמאפשר לכם לחברו לכל מקור מים בבית כגון ברז בכיור, ברז גינה, יציאת המים של השרותים וכו'