Home
לדף הביתכתובת ודואר אלקטרונימידע נוסף אודותינו
בשלב זה הדברים היחידים שיש לנו במלאי זה מצעים וחומר למזרון מים.
לגבי המשך יבוא מוצרים מיטות מים יקח זמן עד שנחליט אם להביא משלוח נוסף

טיפול ואחזקת מזרון מים

 טיפול במים

הכל פעם שאתם מזיזים או ממלאים מחדש את המזרון, פעלו על פי ההוראות ל "מילוי וריקון מיטת מים" כולל הוספת קונדישינר למים בכל 6 עד 12 חודשים. כל סוגי מזרוני המים, ללא קשר לזהות היצרן, בהם מערכת להפחת התנועה הם בעלי סירקולציה נמוכה של המים. כאשר אתם מוסיפים קונדישינר עליכם לנער את המזרון באופן נמרץ במשך כ 10 דקות על מנת לוודא הגעת החומר לכל חלקי המזרון. אפשרות אחרת היא לרוקן מספר סנטימטרים של מים לפני מילוי החומר ולמלא מחדש לאחר הכנסת הקונדישינר.

 

טיפול בויניל (החומר ממנו עשוי המזרון)

באפשרותכם להשתמש בסבון נוזלי מבלי לפגוע בויניל אב בשום מקרה אל תשתמשו בחומרי ניקוי אחרים על גבי המזרון. יתרון נוסף של המזרון הוא שהוא אנטי-אלרגני. המזרון לא סופג אבק, לכלוך או בקטריות (קרדית) כמו מזרון רגיל אבל הויניל מאפשר לריחות להיספג כך שמומלץ לנקות אותו באופן קבוע.

 

 

 

*******מזרון מים – התקנה וריקון (בעזרת קיט מילוי)

וודאו כי כל פינה מותאמת לפינה של המבודד, וודאו כי מזרון המים מונח במרכז המסגרת. ברגע שהמזרון מלא קשה מאוד להזיזו.9

 

חברו מתאם לברז המים. חברו צינור גינה רגיל למתאם.

 

שיפכו קונדישינר מיוחד למיטות מים בכדי לוודא עירבוב מלא שלו במים (יצרנים מסוימים מספקים קונדישינר בתוך המזרון המספיק לשנה עם מילוי המים הראשון. יש לבדוק עם היצרן)

 

חבר את צינור המים למתאם מילוי המזרון. הכנס את המתאם לפתח מילוי המזון וחבר אותם בכדי למנוע שפיכת מים. התחילו למלא את המזרון עם מים חמימים (לא חמים!). אין להשאיר את המזרון ללא השגחה בשעת מילוי.

 

המשיכו למלא את המזרון עד הנקודה בה הוא כמעט מגיע לקצה המסגרת.  

סגרו את המים. חברו את המחמם לחשמל. הוציאו את האוויר שהצטבר בחלקו העליון של המזרון (עי דחיפה עם מקל של מטאטא לכיוון נקודת המילוי או בעזרת מוציא אוויר יעודי). מלאו עוד מים במידת הצורך, הכניסו את הפקק הפנימי וסגרו את הפקק המתברג. לחצו את פתח המילוי למקומו במזרון.

 

 

ריקון מזרון מים

 (למזרון בעל פתח ריקון EZDRAIN )

לפני הריקון יש לנתק את המחמם מהחשמל.

 

חברו את המתאם לצינור גינה. שימו את חלקו השני של הצינור בנקודת ריקון נמוכה יותר מהמזרון (פתח ריקון מים ברצפה, באמבטיה, וכו...)

 

במידה ויש כיסוי מיטה יש להסירו.

 

מישכו את פתח הריקון למצב "עומד" הסירו את הפקק ופקק הביטחון.

 

הכניסו את מתאם ה EZ לפתח הריקון (התחתון) והתחילו לרוקן.

 

רוקנו את המזרון עד שישתטח לחלוטין, אם יש עדין מים במזרון בצעו את הפעולות הבאות:

 

השאירו את הצינור מחובר, פיתחו את פתח המילוי העליון (להכנסת אוויר). בזהירות תיפסו את המזרון עם החומר מילוי הפנימי והרימו מספר סנטימטרים באוויר ע"מ לרכז את המים באזור פתח הריקון.

 

קפלו את המזרון תוך כדי ריקון בכדי לרכז את המים באזור פתח הריקון. בסיום הריקון יש לסגור את הפתח.

 

 

 

ריקון בעזרת משאבת סיפון

אם אתם משתמשים במשאבת ריקון "סיפון" וודאו כי הנכם עוקבים אחרי הוראות היצרן.

 

לפני הריקון נתקו את מחמם המים. חברו את המתאם לברז ואת משאבת הסיפון למתאם. חברו את הצינור למשאבה. וודאו כי כל החיבורים בוצעו כראוי.

 

Securely attach the hose connector on the end of the hose to the waterbed mattress fill valve. Depress the valve into the mattress. With the "bell valve" in the "up" position, turn on the water to put more water in the mattress. This step pushes the air in your hose into your bed so you can create the continuous water siphon you need.

חברו את המתאם שבקצה הצינור לפתח המילוי ריקון.

 

הכניסו את קצה הצינור לפתח המילוי ריקון במזרן. וודאו כי תמיד הצינור נמצא בתוך המים. פיתחו את ברז המים והסיטו את המגופה ע"ג משאבת הסיפון למצב תחתון. השאירו את המים בברז פתוחים. המים יבצעו את השאיבה של המים מהמזרון. פעולת הריקון תארך בין שעה לשלוש שעות תלוי באיכות המשאבה, לחץ המים, איכות הצינור וגודל המזרון.