Home
לדף הביתכתובת ודואר אלקטרונימידע נוסף אודותינו
בשלב זה הדברים היחידים שיש לנו במלאי זה מצעים וחומר למזרון מים.
לגבי המשך יבוא מוצרים מיטות מים יקח זמן עד שנחליט אם להביא משלוח נוסף

בחירת מזרון המים שלכם

ישנם חמש דרגות עיקריות של מזרונים, כולם בנויים על גבי הסטנדרטים הגבוהים ביותר של תמיכה. הוספת מים גורמת למזרון להיות מוצק יותר והפחתתם גורמת לתופעה ההפוכה. בתוך מזרון המים ישנם שכבות מיוחדות של חומר המקשה על תנועת המים במזרון ולפי כך מייצב אותו.  


Free Flow

זרימה חופשית

המזרון אינו מכיל חומר מייצב בכלל. המזרון ינוע כ 15-20 שניות לפני שיירגע לחלוטין. מזרוני המים הראשונים היו בנוים בצורה הזו דבר שגרם לאנשים לחשוב שניתן לקבל מחלת ים משינה על גבי מזרון מים.


Semi Motionless (50%)

חצי "חסר תנועה" 50%

תנועה של המזרון תיעצר תוך 8-10 שניות.


Waveless (75%)

חסר תנועה 75%

תנועה תיעצר אחרי 4-6 שניות בלבד. למזרון זה עדין יש הרגשה של שינה על גבי מים אבל אתם לא מופרעים על ידי התנועה של המים.


Motionless (95%)

חסר תנועה 95%

למזרון זה תנועה מעטה בלבד של המים. זהו מזרון פופולארי מאוד.


Fully Stablised (99%)

ייצוב מלא 99%

מזרון זה מלא בשכבות של חומר מייצב שמונע כמעט לחלוטין את תנועת המים.


Dual System

מערכת כפולה

שני מזרוני מים המונחים זה לצד זה, כל אחד יכול לבחור את סוג המזרון המועדף עליו:

  1. אין מעבר מים ממזרון למזרון, משקל של אדם אחד אינו משפיע על האדם האחר (חשוב כאשר אחד האנשים בעל משקל מעל הממוצע).
  2. התנועה בין מזרון למזרון כמעט ואינה מורגשת.
  3. מערכות חימום נפרדות מאפשרות בחירת טמפרטורה שונה על ידי כל אחד.